(Foto Nr. 20150107_0832)   25 km, 3e Nieuwjaarstocht S.O.P. (foto Hennie Roelofsen) Bilthoven 07-01-2015
20150107_0832
(Foto Nr. 20150107_0837)   25 km, 3e Nieuwjaarstocht S.O.P. (foto Hennie Roelofsen) Bilthoven 07-01-2015
20150107_0837
(Foto Nr. 20150107_0839)   25 km, 3e Nieuwjaarstocht S.O.P. (foto Hennie Roelofsen) Bilthoven 07-01-2015
20150107_0839
(Foto Nr. 20150107_0840)   25 km, 3e Nieuwjaarstocht S.O.P. (foto Hennie Roelofsen) Bilthoven 07-01-2015
20150107_0840
(Foto Nr. 20150107_0841)   25 km, 3e Nieuwjaarstocht S.O.P. (foto Hennie Roelofsen) Bilthoven 07-01-2015
20150107_0841
(Foto Nr. 20150107_0842)   25 km, 3e Nieuwjaarstocht S.O.P. (foto Hennie Roelofsen) Bilthoven 07-01-2015
20150107_0842
(Foto Nr. 20150107_0844)   25 km, 3e Nieuwjaarstocht S.O.P. (foto Hennie Roelofsen) Bilthoven 07-01-2015
20150107_0844
(Foto Nr. 20150107_0846)   25 km, 3e Nieuwjaarstocht S.O.P. (foto Hennie Roelofsen) Bilthoven 07-01-2015
20150107_0846
(Foto Nr. 20150107_0847)   25 km, 3e Nieuwjaarstocht S.O.P. (foto Hennie Roelofsen) Bilthoven 07-01-2015
20150107_0847
(Foto Nr. 20150107_0851)   25 km, 3e Nieuwjaarstocht S.O.P. (foto Hennie Roelofsen) Bilthoven 07-01-2015
20150107_0851
(Foto Nr. 20150107_0852)   25 km, 3e Nieuwjaarstocht S.O.P. (foto Hennie Roelofsen) Bilthoven 07-01-2015
20150107_0852
(Foto Nr. 20150107_0853)   25 km, 3e Nieuwjaarstocht S.O.P. (foto Hennie Roelofsen) Bilthoven 07-01-2015
20150107_0853
(Foto Nr. 20150107_0854)   25 km, 3e Nieuwjaarstocht S.O.P. (foto Hennie Roelofsen) Bilthoven 07-01-2015
20150107_0854
(Foto Nr. 20150107_0856)   25 km, 3e Nieuwjaarstocht S.O.P. (foto Hennie Roelofsen) Bilthoven 07-01-2015
20150107_0856
(Foto Nr. 20150107_0857)   25 km, 3e Nieuwjaarstocht S.O.P. (foto Hennie Roelofsen) Bilthoven 07-01-2015
20150107_0857
(Foto Nr. 20150107_0858)   25 km, 3e Nieuwjaarstocht S.O.P. (foto Hennie Roelofsen) Bilthoven 07-01-2015
20150107_0858
(Foto Nr. 20150107_0859)   25 km, 3e Nieuwjaarstocht S.O.P. (foto Hennie Roelofsen) Bilthoven 07-01-2015
20150107_0859
(Foto Nr. 20150107_0860)   25 km, 3e Nieuwjaarstocht S.O.P. (foto Hennie Roelofsen) Bilthoven 07-01-2015
20150107_0860
(Foto Nr. 20150107_0862)   25 km, 3e Nieuwjaarstocht S.O.P. (foto Hennie Roelofsen) Bilthoven 07-01-2015
20150107_0862
(Foto Nr. 20150107_0863)   25 km, 3e Nieuwjaarstocht S.O.P. (foto Hennie Roelofsen) Bilthoven 07-01-2015
20150107_0863
(Foto Nr. 20150107_0865)   25 km, 3e Nieuwjaarstocht S.O.P. (foto Hennie Roelofsen) Bilthoven 07-01-2015
20150107_0865
(Foto Nr. 20150107_0867)   25 km, 3e Nieuwjaarstocht S.O.P. (foto Hennie Roelofsen) Bilthoven 07-01-2015
20150107_0867
(Foto Nr. 20150107_0868)   25 km, 3e Nieuwjaarstocht S.O.P. (foto Hennie Roelofsen) Bilthoven 07-01-2015
20150107_0868
(Foto Nr. 20150107_0870)   25 km, 3e Nieuwjaarstocht S.O.P. (foto Hennie Roelofsen) Bilthoven 07-01-2015
20150107_0870
(Foto Nr. 20150107_0871)   25 km, 3e Nieuwjaarstocht S.O.P. (foto Hennie Roelofsen) Bilthoven 07-01-2015
20150107_0871
(Foto Nr. 20150107_0872)   25 km, 3e Nieuwjaarstocht S.O.P. (foto Hennie Roelofsen) Bilthoven 07-01-2015
20150107_0872
(Foto Nr. 20150107_0873)   25 km, 3e Nieuwjaarstocht S.O.P. (foto Hennie Roelofsen) Bilthoven 07-01-2015
20150107_0873
(Foto Nr. 20150107_0876)   25 km, 3e Nieuwjaarstocht S.O.P. (foto Hennie Roelofsen) Bilthoven 07-01-2015
20150107_0876
(Foto Nr. 20150107_0877)   25 km, 3e Nieuwjaarstocht S.O.P. (foto Hennie Roelofsen) Bilthoven 07-01-2015
20150107_0877
(Foto Nr. 20150107_0878)   25 km, 3e Nieuwjaarstocht S.O.P. (foto Hennie Roelofsen) Bilthoven 07-01-2015
20150107_0878
(Foto Nr. 20150107_0879)   25 km, 3e Nieuwjaarstocht S.O.P. (foto Hennie Roelofsen) Bilthoven 07-01-2015
20150107_0879
(Foto Nr. 20150107_0880)   25 km, 3e Nieuwjaarstocht S.O.P. (foto Hennie Roelofsen) Bilthoven 07-01-2015
20150107_0880
(Foto Nr. 20150107_0881)   25 km, 3e Nieuwjaarstocht S.O.P. (foto Hennie Roelofsen) Bilthoven 07-01-2015
20150107_0881
(Foto Nr. 20150107_0885)   25 km, 3e Nieuwjaarstocht S.O.P. (foto Hennie Roelofsen) Bilthoven 07-01-2015
20150107_0885
(Foto Nr. 20150107_0886)   25 km, 3e Nieuwjaarstocht S.O.P. (foto Hennie Roelofsen) Bilthoven 07-01-2015
20150107_0886
(Foto Nr. 20150107_0887)   25 km, 3e Nieuwjaarstocht S.O.P. (foto Hennie Roelofsen) Bilthoven 07-01-2015
20150107_0887
(Foto Nr. 20150107_0888)   25 km, 3e Nieuwjaarstocht S.O.P. (foto Hennie Roelofsen) Bilthoven 07-01-2015
20150107_0888
(Foto Nr. 20150107_0889)   25 km, 3e Nieuwjaarstocht S.O.P. (foto Hennie Roelofsen) Bilthoven 07-01-2015
20150107_0889
(Foto Nr. 20150107_0890)   25 km, 3e Nieuwjaarstocht S.O.P. (foto Hennie Roelofsen) Bilthoven 07-01-2015
20150107_0890
(Foto Nr. 20150107_0893)   25 km, 3e Nieuwjaarstocht S.O.P. (foto Hennie Roelofsen) Bilthoven 07-01-2015
20150107_0893
(Foto Nr. 20150107_0893)   25 km, 3e Nieuwjaarstocht S.O.P. (foto Hennie Roelofsen) Bilthoven 07-01-2015