(Foto Nr. 20151107_0669)   35 km, Memoria Walcheren 1940-1945 (foto Hennie v/d Burg) Westkapelle 07-11-2015
20151107_0669
(Foto Nr. 20151107_0670)   35 km, Memoria Walcheren 1940-1945 (foto Hennie v/d Burg) Westkapelle 07-11-2015
20151107_0670
(Foto Nr. 20151107_0672)   35 km, Memoria Walcheren 1940-1945 (foto Hennie v/d Burg) Westkapelle 07-11-2015
20151107_0672
(Foto Nr. 20151107_0675)   35 km, Memoria Walcheren 1940-1945 (foto Hennie v/d Burg) Westkapelle 07-11-2015
20151107_0675
(Foto Nr. 20151107_0676)   35 km, Memoria Walcheren 1940-1945 (foto Hennie v/d Burg) Westkapelle 07-11-2015
20151107_0676
(Foto Nr. 20151107_0679)   35 km, Memoria Walcheren 1940-1945 (foto Hennie v/d Burg) Westkapelle 07-11-2015
20151107_0679
(Foto Nr. 20151107_0680)   35 km, Memoria Walcheren 1940-1945 (foto Hennie v/d Burg) Westkapelle 07-11-2015
20151107_0680
(Foto Nr. 20151107_0681)   35 km, Memoria Walcheren 1940-1945 (foto Hennie v/d Burg) Westkapelle 07-11-2015
20151107_0681
(Foto Nr. 20151107_0682)   35 km, Memoria Walcheren 1940-1945 (foto Hennie v/d Burg) Westkapelle 07-11-2015
20151107_0682
(Foto Nr. 20151107_0683)   35 km, Memoria Walcheren 1940-1945 (foto Hennie v/d Burg) Westkapelle 07-11-2015
20151107_0683
(Foto Nr. 20151107_0684)   35 km, Memoria Walcheren 1940-1945 (foto Hennie v/d Burg) Westkapelle 07-11-2015
20151107_0684
(Foto Nr. 20151107_0686)   35 km, Memoria Walcheren 1940-1945 (foto Hennie v/d Burg) Westkapelle 07-11-2015
20151107_0686
(Foto Nr. 20151107_0687)   35 km, Memoria Walcheren 1940-1945 (foto Hennie v/d Burg) Westkapelle 07-11-2015
20151107_0687
(Foto Nr. 20151107_0689)   35 km, Memoria Walcheren 1940-1945 (foto Hennie v/d Burg) Westkapelle 07-11-2015
20151107_0689
(Foto Nr. 20151107_0690)   35 km, Memoria Walcheren 1940-1945 (foto Hennie v/d Burg) Westkapelle 07-11-2015
20151107_0690
(Foto Nr. 20151107_0691)   35 km, Memoria Walcheren 1940-1945 (foto Hennie v/d Burg) Westkapelle 07-11-2015
20151107_0691
(Foto Nr. 20151107_0693)   35 km, Memoria Walcheren 1940-1945 (foto Hennie v/d Burg) Westkapelle 07-11-2015
20151107_0693
(Foto Nr. 20151107_0694)   35 km, Memoria Walcheren 1940-1945 (foto Hennie v/d Burg) Westkapelle 07-11-2015
20151107_0694
(Foto Nr. 20151107_0695)   35 km, Memoria Walcheren 1940-1945 (foto Hennie v/d Burg) Westkapelle 07-11-2015
20151107_0695
(Foto Nr. 20151107_0697)   35 km, Memoria Walcheren 1940-1945 (foto Hennie v/d Burg) Westkapelle 07-11-2015
20151107_0697
(Foto Nr. 20151107_0698)   35 km, Memoria Walcheren 1940-1945 (foto Hennie v/d Burg) Westkapelle 07-11-2015
20151107_0698
(Foto Nr. 20151107_0699)   35 km, Memoria Walcheren 1940-1945 (foto Hennie v/d Burg) Westkapelle 07-11-2015
20151107_0699
(Foto Nr. 20151107_0700)   35 km, Memoria Walcheren 1940-1945 (foto Hennie v/d Burg) Westkapelle 07-11-2015
20151107_0700
(Foto Nr. 20151107_0701)   35 km, Memoria Walcheren 1940-1945 (foto Hennie v/d Burg) Westkapelle 07-11-2015
20151107_0701
(Foto Nr. 20151107_0702)   35 km, Memoria Walcheren 1940-1945 (foto Hennie v/d Burg) Westkapelle 07-11-2015
20151107_0702
(Foto Nr. 20151107_0703)   35 km, Memoria Walcheren 1940-1945 (foto Hennie v/d Burg) Westkapelle 07-11-2015
20151107_0703
(Foto Nr. 20151107_0704)   35 km, Memoria Walcheren 1940-1945 (foto Hennie v/d Burg) Westkapelle 07-11-2015
20151107_0704
(Foto Nr. 20151107_0705)   35 km, Memoria Walcheren 1940-1945 (foto Hennie v/d Burg) Westkapelle 07-11-2015
20151107_0705
(Foto Nr. 20151107_0706)   35 km, Memoria Walcheren 1940-1945 (foto Hennie v/d Burg) Westkapelle 07-11-2015
20151107_0706
(Foto Nr. 20151107_0707)   35 km, Memoria Walcheren 1940-1945 (foto Hennie v/d Burg) Westkapelle 07-11-2015
20151107_0707
(Foto Nr. 20151107_0708)   35 km, Memoria Walcheren 1940-1945 (foto Hennie v/d Burg) Westkapelle 07-11-2015
20151107_0708
(Foto Nr. 20151107_0709)   35 km, Memoria Walcheren 1940-1945 (foto Hennie v/d Burg) Westkapelle 07-11-2015
20151107_0709
(Foto Nr. 20151107_0710)   35 km, Memoria Walcheren 1940-1945 (foto Hennie v/d Burg) Westkapelle 07-11-2015
20151107_0710
(Foto Nr. 20151107_0711)   35 km, Memoria Walcheren 1940-1945 (foto Hennie v/d Burg) Westkapelle 07-11-2015
20151107_0711
(Foto Nr. 20151107_0712)   35 km, Memoria Walcheren 1940-1945 (foto Hennie v/d Burg) Westkapelle 07-11-2015
20151107_0712
(Foto Nr. 20151107_0713)   35 km, Memoria Walcheren 1940-1945 (foto Hennie v/d Burg) Westkapelle 07-11-2015
20151107_0713
(Foto Nr. 20151107_0714)   35 km, Memoria Walcheren 1940-1945 (foto Hennie v/d Burg) Westkapelle 07-11-2015
20151107_0714
(Foto Nr. 20151107_0715)   35 km, Memoria Walcheren 1940-1945 (foto Hennie v/d Burg) Westkapelle 07-11-2015
20151107_0715
(Foto Nr. 20151107_0716)   35 km, Memoria Walcheren 1940-1945 (foto Hennie v/d Burg) Westkapelle 07-11-2015
20151107_0716
(Foto Nr. 20151107_0717)   35 km, Memoria Walcheren 1940-1945 (foto Hennie v/d Burg) Westkapelle 07-11-2015
20151107_0717
(Foto Nr. 20151107_0717)   35 km, Memoria Walcheren 1940-1945 (foto Hennie v/d Burg) Westkapelle 07-11-2015